Theosofie is een moderne naam voor de oude wijsheid-religie en is ouder dan de denkende mens in de huidige evolutiecyclus op deze aarde. Ze is geworteld in het meedogende Hart van het universum.

Echoís van deze oude wijsheid-religie zijn te vinden in alle religies: het boeddhisme, hindoeÔsme, taoÔsme, confucianisme, het christendom, het gnosticisme, het jodendom, de islam; en ook in de Griekse en Romeinse filosofieŽn, in de mythologieŽn zoals de Eddaís van de oude Noorse Germanen en de mystieke Kelten. Ze is overal ter wereld te vinden in de universele symbolen die door oude beschavingen zijn aangebracht op aardewerk, in grotten en op stenen, palmbladeren en papyrussen.

 

De Theosophical Society streeft ernaar dat Ďuniversele broederschapí beter wordt begrepen en dieper in het hart wordt gevoeld. Haar filosofie, gebaseerd op de universele wijsheid traditie van de mensheid, biedt ons tijdloze beginselen die het intuÔtieve begrip stimuleren en licht werpen op elk vraagstuk.

 

* Theosofie, de archaÔsche wijsheid religie.

Charter Documenten

 

* Universele Broederschap is de kerngedachte in de Theosofie.

 

* Hierarchie van Mededogen.

Adepten, Avatara,s, HiŽrophanten, Profeten, Mahatmaís, Nabuís

 

* De† Pāramitā's.

De verzen, Citaten, verwante Theosofische literatuur

 

 Kerngedachten in de Geheime Leer.

 

 Astasāhasrikā Prajńāpāramitā (de Perfecte wijsheid in 8400 regels) Selectie vertaalde verzen† .

 

* Het Spirituele Pad.

Innerlijke groei, dagelijks leven, mystieke ervaring en het pad van mededogen.

 

* Onze Goddelijke leraren.

Rishi-Manus, Dhyhan Chohans, Ki-y, Sephiroth, Amhaspends, Kabiren.

 

* Leraren en hun discipelen in Europa.

Meester Eckhart, Paracelsus, Jacob Boehme, Graaf Saint Germain, Robert Fludd.

 

* Dualisme is slechts een waanidee van de natuur.

De verschijnselen op ons gebied zijn de schepping van het waarnemende ego

 

* Theosofie vůůr het Christelijke tijdperk.

Pot Amun, Diogenes LaŽrtius, Ammonius Sacca, Proculus

 

* ArchaÔsche wijsheid traditie in de Wereld.

 

* De zeven juwelen in de Esoterische leringen.

 

* Universele Mysterie taal en haar betekenis.

 

* Citaten van Eeuwige wijsheid uit de:

††††† FilosofieŽn, Religies† en Wetenschappen.

 

* Ouderdom, ziekte, en de dood.

 

* Studiegroepen en Correspondentie Cursussen van het†††††††††††††† Theosofisch Genootschap (Pasadena) voor Nederland en Vlaanderen.†

 

* Interessante Links.

 

* Information in English for Books, Magazines, and Theosophical activities worldwide, please contact :  

 

The Theosophical Society
International Headquarters Ė Pasadena, California† (U.S.A)

 

Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap.. De zes deugden (Pāramitā's) in praktijk brengen is de tweede. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 31.

 

 

††††††††††††††††††††††