Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                     

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya’s ZELF,

 een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67.

 

Welkom op de website van Theosofie - Noordwest.

Op onze website leggen we met de geselecteerde artikelen de nadruk op het lijden in de wereld dat werd en wordt veroorzaakt door onze eigen illusie en onwetendheid, maar dat het ook door onze eigen inspanning kan worden beëindigd.

 

De huidige mensheid is nog in de evolutie fase in het midden van het 5e ras, kosmische gezien nog maar net aan het laatste deel van deze cyclus begonnen, de evolutie van de geest en involutie van de materie, is nog vast in de greep van het materialistisch dualisme. Mede daardoor wordt het valse begrip van een “zelfstandige ego” in stand gehouden, een illusie die in stand gehouden blijft omdat het wezen zich er nog niet bewust van is geworden dat de verschijnselen op ons gebied door het wezen  zelf worden voortgebracht. ( De Geheime Leer 1: 359-360).

 

Als een waarnemend ego, beoordeelt het entiteiten, voorwerpen, constructies en concepten als iets anders dan zichzelf en geeft hier ook een waarde oordeel als “aantrekkelijk of afstotelijk” in vele gradaties. Zij die nog gekristalliseerd zijn met het begrip van een persoonlijke ego blijven opgesloten in hun eigen gecreëerde “illusie bubbel”, en zullen nu nog niet tot het innerlijke inzicht kunnen komen van de fundamentele eenheid van het bestaan.  

De hierdoor in stand gehouden vaste overtuiging als gevolg van  “het leven in de Ketterij van afgescheidenheid” dat andere mensen, volkeren en organisaties het verkeerd doen en het niet hebben begrepen, is en blijft dan de voeding van alle conflicten in deze wereld.

 

Handelend vanuit Mededogen, Altruïsme en Universele Broederschap, de bronlering van de Theosofie en van elke oorspronkelijke Universele boodschapper van de Hiërarchie van Mededogen uit het verleden, leidt tot Wijsheid, een sereen inzicht van Sunyāta, de leegte, het ontbreken van een ZELF essentie in wezens, verschijnselen, constructies en concepten.  

Alle verschijnselen, entiteiten, voorwerpen, constructies en concepten zijn een essentie van het enige eeuwige, een onbeweeglijke abstractie. (De Geheime Leer 1 Stanza 1, Sloka 1 blz 65.) Deze lering is terug te vinden in vele scheppingsverhalen van verschillende volkeren en culturen. 

Als deze staat van bewust ontwaken is bereikt, wat de Buddhi staat is, het homogene intuïtieve bewustzijn, ontstaat er in het wezen een diep mededogen voor alle wezens die nog lijden door hun onwetendheid en zullen dan onvermoeibaar blijven werken om hun medewezens te verlossen uit hun lijden, wat de ware ultieme Universele Broederschap is.

  

Naar Menu overzicht.

 

 

* * * * * * *

Universele broederschap is de kern van de Theosofische lering.  I  Dhanus 4243