Welkom op de website van Theosofie - Noordwest.

Op onze website leggen we met de geselecteerde artikelen uit de Theosofische, Boeddhistische en de Prajnaparamita literatuur de nadruk op het Altruïsme, Universele Broederschap , Wijsheid (Inzicht van het ZIJN) en Mededogen. Door elke Universele boodschapper van de Hiërarchie van Mededogen zijn deze waarden uitgedragen als de oplossing voor het lijden van de mensheid.

 

De huidige mensheid, nog vast in de greep van het dualisme, het valse begrip van een “zelfstandige ego”, een illusie die in stand gehouden blijft omdat het wezen nog niet bewust is geworden dat de verschijnselen op ons gebied door hem zelf worden voortgebracht. 

Als een waarnemend ego, beoordeelt het entiteiten, voorwerpen en constructies als iets anders dan zichzelf en geeft hier ook een waarde oordeel als “aantrekkelijk of afstotelijk” in vele gradaties.

 

De hierdoor in stand gehouden vaste overtuiging als gevolg van  “het leven in de Ketterij van afgescheidenheid” dat andere mensen, volkeren en organisaties het verkeerd doen en het niet hebben begrepen, is en blijft dan de voeding van alle conflicten in de wereld.

 

Het dualisme in de natuur dat als een “schijn waarheid” wordt aanvaard, is het gevolg dat onze Planeet bol het eindpunt is van een Kosmische cyclus, de evolutie van de materie en involutie van de geest en tegelijk het beginpunt is van het laatste deel van deze cyclus; de evolutie van de geest en involutie van de materie.

 

Door bewust te worden dat alle verschijnselen door ons zelf worden voortgebracht word het inzicht verkregen dat er alleen Sunyāta, de leegte, de non-dualiteit bestaat. Als deze staat van bewust ontwaken is bereikt, wat de Buddhi staat is, ontstaat er in het wezen een diep mededogen voor alle wezens die nog lijden door hun onwetendheid en  zullen dan onvermoeibaar blijven werken om hun medewezens te verlossen uit hun lijden, wat de ware ultieme Universele Broederschap is.

 

Het lagere duale manas-denken brengt niets blijvends voort; het buddhi-denken of voelen, het homogene intuïtieve weten brengt ‘buddhi-fotonen’ voort, zoals Grace Knoche dit noemde, het buddi-licht opgenomen in het astrale licht van de aarde, een subtiele energie niet gehinderd door fysieke constructies, en met een weldadige werking op al het leven van onze planeet.

 

* Theosofie, de archaïsche wijsheid religie.

Charter Documenten, Basisgedachte van de Wijsheidtraditie.

 

* Universele Broederschap is de kerngedachte in de Theosofie. 

     Universele Broederschap een feit in de Natuur.

 

*  Hiërarchie van Mededogen.

Ze bestaat uit goden, halfgoden, boeddha’s, bodhisattva’s, en grote en edele mensen, die dienen als een levend kanaal voor de spirituele stromen die uit het hart van de zonnegodheid naar deze en elke andere planeet van ons stelsel komen, en die zelf vanuit de meedogende kern van hun eigen wezen luister, licht en vrede verspreiden over dat pad.

 

Weinig weten de mensen van de onmetelijke liefde, de goddelijke impulsen van mededogen, die de ziel beheersen van hen die deze hiërarchie van licht vormen.  Citaat: De Bron van het Occultisme blz.520. © Tupa-Den Haag.

 

 

 

*  Onze Goddelijke Leermeesters

Rishi-Manus, Dhyhan Chohans, Ki-y, Sephiroth, Amhaspends, Kabiren.

 

*  Leraren en hun discipelen in Europa.

Meester Eckhart, Paracelsus, Jacob Boehme, Graaf Saint Germain, Robert Fludd.

 

*  Theosofie vóór het Christelijke tijdperk.

Pot Amun, Diogenes Laërtius, Ammonius Sacca, Proculus

 

*  De  Pāramitā's.

Verzen en Citaten, uit de Theosofische en Boeddhistische en Prańja - Paramita literatuur. Het bereiken van de volledige geestelijke verlichting in het belang van alle wezens.

 

·  Astasāhasrikā Prajńāpāramitā .                                                  

     De Perfecte wijsheid in 8400 regels. Selectie vertaalde verzen.

 

*  Het Spirituele Pad.

Innerlijke groei, dagelijks leven, mystieke ervaring en het pad van     mededogen.

 

·  Kerngedachten in de Geheime Leer.

      De Stanza‘s over het ontstaan van de Kosmos, het ontstaan van de   Mens,

       de Archaïsche symboliek van de Wereldreligies.

 

 

· ֍ Nieuw! De Referenties en Bibliografie van de Geheime Leer.

 

· ֍ Nieuw! Studie aanwijzingen in de Theosofische literatuur.  

       De Geheime Leer, De Stem van de Stilte, De Mahatma brieven.

 

* De zeven juwelen in de Esoterische leringen.

      De kennis van het Zelf, De Twee paden, Evolutie, Zelfvoortbrenging,      

      de  Leer van Hiërarchieën, De leer van Karma en de leer van Wedergeboorten.

 

* Dualisme is slechts een waanidee van de natuur.

De verschijnselen op ons gebied zijn de schepping van het waarnemende ego,

de vormgevingen van zijn eigen subjectiviteit.

 

* Archaïsche wijsheid traditie in de Wereld.

      Esoterische wijsheid uit alle Continenten.

 

* Universele Mysterie taal en haar betekenis.

De Cirkel , De Driehoek, Het Vierkant , Het Hexagram en Pentagram, Het Kruis,   

De Ark , De Christus,  De Dans, Het Ei, De Lotus, De Slang , De Zevenvoud , Zon en Maan.

 

* Citaten van Eeuwige wijsheid uit de:

       Filosofieën, Religies  en Wetenschappen.

 

· Interessante links

 

 

* Information in English for Books, Magazines,  and Theosophical activities worldwide, please contact :  

 

The Theosophical Society  International Headquarters – Pasadena, California  (U.S.A)

 

Dhanus 4243 I  Universele broederschap is de kern van de Theosofische lering.

 

 

 

 

Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                                                                                                  

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya’s ZELF,

 een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67