Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                                                                                                  

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya’s ZELF,

 een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67

 

De zes, zeven en tien pāramitā’s

 

De zes, zeven of tien pāramitā’s hebben betrekking op de drie fundamentele soorten opleiding voor het discipelschap: zes voor de beginner, zeven voor degene die verder gevorderd is, en tien die door de adept worden beoefend. Het toegewijd opvolgen van deze deugden is de plicht van elke leerling, in trouw en volharding tijdens de vooruitgang langs de mystieke weg.

 

Encyclopaedic Theosophical Glossary.

Theosophical University Press Online Edition.  Pasadena CA. USA.

 

* * * * * * *

Pāramitā’s, de zes verheven deugden; voor de priesters zijn er tien.

 

H.P.Blavatsky in: Stem van de Stilte, blz. 89, noot 5.

©2000 Theosophical University Press Agency. Den Haag.

 

* * * * * * *

Het ‘aankomen op de (andere) oever’ betekent bij de noordelijke boeddhisten het bereiken van Nirvana door het in praktijk brengen van de zes en tien pāramitā’s (deugden)

 

H.P.Blavatsky in: Stem van de Stilte, blz. 89, noot 7. 

©2000 Theosophical University Press Agency. Den Haag.

 

* * * * * *

Naast deze zeven worden ook de volgende drie regelmatig in de boeddhistische literatuur genoemd; ze zijn van even groot belang: – Passende methode of discipline bij het volgen van het pad. – Het dringende verlangen om te slagen in het streven een onpersoonlijke weldadige kracht in de wereld te zijn. De essentie van alles is onbegrensde liefde, harmonie, wijsheid en onbeperkt bewustzijn: dat is de kern van ieder individueel wezen.

 

G de Purucker in "de Bron van het Occultisme" blz. 96-97. 

©1990 Theosophical University Press Agency. Den Haag.

 

De genoemde zeven pāramitā’s bevatten de kern van de gedragscode die ligt besloten in de vollediger reeks van tien pāramitā’s, of de complete ethische tien geboden van het occultisme.

 

G de Purucker in Bron van het Occultisme, blz. 56. 

©1990 Theosophical University Press Agency. Den Haag.

 

* * * * * * *

Het voortdurend oefenen van het intellect bij het bestuderen van zichzelf, van anderen, en ook wel van de grote religieuze geschriften en filosofieën van de wereld.                                                                        

 

G de Purucker in: Esoterische Traditie, blz. 642. 

© 2001 Theosophical University Press Agency. Den Haag.  

 

* * * * * * *

De genoemde zeven pāramitā’s bevatten de kern van de gedragscode die ligt besloten in de vollediger reeks van tien pāramitā’s, of de complete ethische tien geboden van het occultisme.

 

G de Purucker in: Bron van het Occultisme, blz. 56.

©1990 Theosophical University Press Agency. Den Haag.

 

 * * * * * * *

Als u daarenboven nog een ander aspect van de chela-training op u wilt nemen, één dat onveranderlijk in onze eigen school wordt beoefend, volg dan de leer van de tien pāramitā’s van het boeddhisme die in de echte scholen voor esoterische training altijd wordt gevolgd en waaraan we ons in onze ES proberen te houden. Er zijn tien pāramitā’s soms worden er zeven opgesomd, soms zes. De zes zijn wat gemakkelijker; de zeven zijn wat moeilijker; en de tien zijn voor hen die van plan zijn hun hele leven, en misschien het volgende, en mogelijk het daaropvolgende, te wijden aan het opgeven van het lagere zelf ten behoeve van het hogere, in dienstbaarheid aan de wereld. Daar, in deze regels, ligt het hele pad naar succes. De meesters hebben geen andere training dan wat ik u heb verteld en het is dezelfde training die hun chela’s voortdurend volgen. De meesters volgen deze training echter op een meer verheven manier, op grotere schaal en met reikwijdten die veel verder gaan dan hun chela’s kunnen begrijpen.

 

G de Purucker in: De Dialogen, blz. 1075 - 76

© 2005 Theosophical University Press Agency. Den Haag.  

 

De Zes Pāramitās        De zeven Pāramitā's        De Tien Pāramitā's

 

Dāna                               Dāna                                       Dāna

Sīla                                 Sīla                                          Sīla

Kshānti                          Kshānti                                   Kshānti                                    

Vīrya                              Virāga                                      Virāga

Dhyāna                          Vīrya                                        Vīrya

Prajńā                           Dhyāna                                    Adhishthāna

                                       Prajńā                                       Dhyāna       

                                                                                        Upekshā

                                                                                         Prajńā    

                                                                                         Prabodha of Sambuddhi

Terug menu.   Terug sectiebegin.

 

* * * * * * *

Universele broederschap is de kern van de Theosofische lering.  I  Dhanus 4243