Beëindiging van het Dualisme is een noodzaak

 

Ruimte is noch een ‘onbegrensde leegte’, noch een ‘voorwaardelijke  volheid’, maar beide: zij is immers op het gebied van de absolute abstractie de altijd-onkenbare godheid, die alleen voor het eindige verstand leegte is en op het gebied van māyāvische waarneming het plenum, de absolute bevatter van al wat is, gemanifesteerd of niet: zij is dus dat ABSOLUTE AL.

 

De Geheime Leer 1: 38

 

 

Dualisme is slechts een waanidee van de natuur     

De noodlottige dualiteit.       

De oorsprong van dualiteit ligt in ons denken.

De verschijnselen op ons gebied zijn de schepping van het waarnemende ego    

De vluchtige wereld van verschijnselen  

De achttien manieren om het begrip ‘leegte’ te beschrijven.   

De verwezenlijking van nirvana kan nooit  worden bereikt door het intellect alleen.  

De Leer van verlichting

Het tweevoudig aspect van Manas. 

De leer van Māyā (Illusie) 

De Moeder van de Boeddha's  (Meditatie op Prajnaparamita)      

De Wijsheid van leegte

 

 

 

Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                                                                                                  

Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap.. De zes deugden (Paramita’s) in praktijk brengen is de tweede. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 31.

 

 

 

 

                      

Universele Broederschap is de kerngedachte in de Theosofie