Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālayaís ZELF,

†een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67

 

 

Adepten, Avatara's, Chohans, Hierophanten, Mahatmas, Nebo, Profeten, Wijzen.

 

Apolonius van Tiana, de Griek gelijk gesteld met Jezus.†††

Blavatsky. H.P.† Kleine Avatāra. Mede stichtster van ďThe Theosophical SocietyĒ.

Boodschappers van de Loge Ė de insignia majestatis

Confusius, Chinese filosoof, staatsman en geleerde††††††††††††††††††††

Empedocles , Griekse filosoof

Jezus- Joshua† Ben Panthera,† grote Syrische Avatāra.

De geschiedenis van Jezus,† door G. de Purucker

Gautema de Boeddha, stille wachter van onze planeet bol

Lao-tse,† een van de grootste leraren van China, grondlegger van het TaoÔsme†

Graaf Saint - Germain, volgens HBP de grootste oosterse Adept die Europa sinds eeuwen heeft bezocht.† ( laatste kwart 18e eeuw)

Krishna, de meest bekende en achtste Avatāra van Vishnu

Manco Capac, en zijn zus en vrouw Mama Oella Huaca, Koning (in) Ė Priester (es) van de Incaís

Mahatmaís,† relatief gesproken volmaakte mensen, onze oudere Broeders .

Nebo, de oudste god van wijsheid† van BabyloniŽ en MesopotamiŽ

Plato, Griekse filosoof en ingewijd in de heilige mysteriŽn†††††

Pot Amun, PriesteróhiŽrofant gaf als eerste les in Theosofie

Pythagoras,† ingewijde in de mysteriŽn van Samos, maar ook van het oosten†††††††††††††††

Quetzalcoatl (gevederde slang), Avatāra onder de Quiche† Maya;s en Azteken

Sankaracharya,† een van de grootste ingewijde in de mysteriŽn van Zuid India

Tsong-Ka-Pha , grote Tibetaanse hervormer van gedegenereerd Boeddhisme

Zarathoestra ,PerziŽ, lichtdrager, geen specifiek wezen maar een klasse van wezens

 

 

Terug menu.†† Terug sectiebegin

 

 

* * * * * * *

Universele broederschap is de kern van de Theosofische lering.† I† Dhanus 4243†††