Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                                                                                                  

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya’s ZELF,

 een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67

 

De planeet van de dood of Achtste sfeer.

Bovendien blijven schillen van deze aard [verloren zielen] niet heel lang in de atmosfeer van deze aarde, maar worden als strohalmen die bij een draaikolk drijven, gegrepen en meegesleurd in die verschrikkelijke maalstroom die de mislukten snel naar hun ontbinding voert, met andere woorden,

naar de planeet van stof en dood – de zowel mentale als fysieke satelliet van onze aarde.                   – The Theosophist, sept. 1882, blz. 312

 

Deze naargeestige planeet is wat in verschillende tijden de planeet van

de dood, of de achtste sfeer, of het rijk van Māra, is genoemd.

 

Als bol is ze langzaam bezig te sterven en is daarom in haar laatste ronde. Ze is bijna een lijk en wordt in twee opzichten terecht de planeet van de dood genoemd. Ze bestaat uit materiaal dat zo dicht en zo zwaar is, dat wij met onze betrekkelijk etherische lichamen en de betrekkelijk etherische

fysieke substantie om ons heen, haar niet waarnemen als een stoffelijke bol.

 

Bij zeldzame gelegenheden kunnen bepaalde personen, door het samenvallen van een aantal oorzaken waaronder de materialiserende invloed van de maan, echter een glimp van haar opvangen in de nabijheid van de maan. De reden dat we haar niet zien is dat zeer grove of materiële substantie even onzichtbaar en even ongrijpbaar voor ons is als zeer etherische of spirituele substantie, omdat beide gebieden verschillen van ons fysieke gebied

G. de Purucker. De Bron van het Occultisme blz 385.© 1990 Theosophical University Press Agency. Den Haag.

 

Tussen Kāma-Loka 1 en Rūpa-Loka  is er een oord, dat het verblijf van is van Māra ( de Dood). Deze van hartstocht en begeerte vervulde Māra vernietigt alle deugzame beginselen, zoals een steen het  koren vermaalt. *

* voetnoot. Deze Māra  is, zoals u zult begrijpen, de zinnebeeldige voorstelling van het gebied “dat de Planeet des Doods wordt genoemd – een maalstroom waarin levens verdwijnen die tot vernietiging zijn gedoemd. De worsteling vindt plaats tussen Kāma-Loka en Rūpa Loka’s.

Meester Koot Hoomi in de Mahatma Brieven blz..116 ©1979 Theosophical University Press Agency. Den Haag

1 Kāma Loka, begeerte sfeer. In de Griekse mythologie Hades en in het Egyptische Dodenboek Amenti genoemd. Het is de elementale wereld. Rūpa Wereld, de vormen of verschijnselen wereld, onze Aarde. Toevoeging, de samenstellers.

Deze gehenna,1 die door de occultisten (van boven naar beneden tellende) de achtste sfeer wordt genoemd, is eenvoudig een planeet zoals de onze; ze is met laatstgenoemde verbonden en volgt haar in haar halfschaduw; ze is een soort vuilnisbak, een ‘plaats waar al haar afval en vuil wordt verteerd’, om een uitdrukking van bovengenoemde schrijvers te gebruiken, en waar alle schuim en slakken van de tot onze planeet behorende kosmische stof voortdurend in een andere toestand worden omgezet.

H.P.Blavatsky. Isis Ontsluierd 1: 423-24 .© 2010 Theosophical University Press Agency. Den Haag.

 

 

1Gehenna (Hebreeuws: גהנום, גהנם, Grieks γέεννα, Aramees גִהַנָא) is afgeleid van de naam van het smalle, rotsachtige Dal van Hinnom (Hebreeuws: Gej Hinnom, een afkorting van גיא בן הינום, Gej Ben-Hinnom, het dal van de zonen van Hinnom), ten zuiden van Jeruzalem en wordt ook wel in het Nederlands vertaald als hel. Bron Wikipedia.

 

 

 

 

      Terug menu.   Terug sectiebegin.

 

* * * * * * *

Universele broederschap is de kern van de Theosofische lering.  I  Dhanus 4243