Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                              

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya’s ZELF,

 een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67

 

Mededogen.

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya’s ZELF,  een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67.

 

Het woord ālaya heeft meerdere betekenissen, we gebruiken hier de betekenis zoals H.P. Blavatsky in de Stem van de Stilte, blz. 67 en de Geheime Leer  Deel 1 blz. 89 en door G de Purucker die in de Bron van Het Occultisme, blz. 67, 108, 204, 486 en 566 beschrijft dat Ālaya overeenkomt met  Amitābha en de Tweede Logos, of de gemanifesteerde-ongemanifesteerde Logos, de Kosmische overziel waarvan Buddhi de straal  in de mens is.

 

Mededogen en Wijsheid (Inzicht) zijn twee aspecten van Buddhi, de straal uit Ālaya de Kosmische overziel en daarom geen menselijke eigenschap is, maar de Kosmische essentie.

 

* * * * * * *

Iemand van wie het hart van liefde en mededogen is vervuld, kent nooit angst; daarvoor is in zijn hart geen plaats. Koester liefde voor al wat leeft, dan verbindt u zich met onoverwinnelijke kosmische krachten en wordt u sterk, en geestelijk en intellectueel helderziend.

G.de Purucker. Levensvragen – in het licht van de esoterische wijsheid. blz. 118. ©2002  Theosophical University Press Agency. Den Haag.

* * * * * * *

De Hiërarchie van Mededogen.

De Geheime Leer 2: 412 - 413.  ©1988 Theosophical University Press Agency Den Haag.

 

Stille Wachters.

De Hiërarchie van Mededogen bestaat uit Goden, Halfgoden, Boeddha’s, Bodhisattva's en grote en nobele mensen.

De Bron van het Occultisme blz 520.  ©1990 Theosophical University Press Agency Den Haag.

 

Boeddha's van mededogen

G.de Purucker. Levensvragen – in het licht van de esoterische wijsheid. blz. 157– 175 ©2002  Theosophical University Press Agency Den Haag

Het Chelapad. G.de Purucker. Levensvragen – in het licht van de esoterische wijsheid. blz. 125– 155 ©2002  Theosophical University Press Agency Den Haag .

Liefde is het cement van het Heelal. G.de Purucker. Levensvragen – in het licht van de esoterische wijsheid. blz. 111– 125 ©2002  Theosophical University Press Agency Den Haag .

Netwerk van Mededogen  Grace F.Knoche

Sunrise mei/juni 2004 ©2004  Theosophical University Press Agency Den Haag.

Een nalatenschap van mededogen Grace F.Knoche

Sunrise mrt/april 1998 ©1998  Theosophical University Press Agency Den Haag

Mededogen en wijsheid ( Inzicht), de twee zijden van dezelfde munt, Jelle Bosma

Impuls (Nieuwsbrief voor leden van het Theosofisch Genootschap), maart 2017, nr. 78. © 2017 Theosophical University   Press Agency

Namen van bekende werkers van de Hiërarchie van Mededogen in de Wereld; Adepten, Avatara’s,Chohans, Hiërofanten, Mahatmas, Nebo, Profeten en Wijzen..

Esoterische Traditie in Europa. Namen van bekende werkers van de Hiërarchie van Mededogen in Europa.

 

 

Terug menu. 

 

* * * * * * *

Universele broederschap is de kern van de Theosofische lering.  I  Dhanus 4243