Onze goddelijke leermeesters

 

Onze rassen – dit zeggen alle tradities – zijn voortgekomen uit goddelijke rassen, hoe die ook worden genoemd. Of wij nu te maken hebben met de rishi’s of pitri’s van India; met de Chinese Chim-nang en Tchan-gy, hun ‘goddelijke mens’ en halfgoden; met de Akkadische Dingir en Mul-lil, de scheppende god en de ‘goden van de geestenwereld’; met de Egyptische Isis-Osiris en Thot; met de Hebreeuwse Elohim, ofwel met Manco Capac en zijn Peruaanse nageslacht – het verhaal varieert nergens.

 

Elk volk heeft òf de zeven en tien rishi-manu’s en prajapati’s; de zeven en tien Ki-y; òf tien en zeven Amshaspends1 (exoterisch zes), tien en zeven Chaldeeuwse Annedoti, tien en zeven sephiroth, enz. Ze zijn allen afgeleid van de oorspronkelijke Dhyan-Chohans van de esoterische leer, of de ‘bouwers’ uit de stanza’s (Deel I). Van Manu, Thot-Hermes, Oannes-Dagon en Edris-Henoch tot Plato en Panadorus, allen spreken over de zeven goddelijkedynastieën, over zeven Lemurische en zeven Atlantische afdelingen van de aarde; over de zeven oorspronkelijke en tweevoudige goden die uit hun hemelse verblijfplaats2 afdalen, op aarde regeren en de mensheid sterrenkunde, bouwkunst en alle andere wetenschappen leren die tot ons zijn gekomen.

 

Deze wezens verschijnen eerst als ‘goden’ en scheppers; dan gaan zij op in de wordende mens, om tenslotte als ‘goddelijke koningen en heersers’ tevoorschijn te komen. Maar dit feit is geleidelijk vergeten. Zoals Basnage meedeelt, gaven de Egyptenaren zelf toe dat wetenschap in hun land pas sinds de tijd van Isis-Osiris bloeide, die zij als goden blijven vereren, ‘hoewel zij vorsten in menselijke vorm waren geworden’. En hij voegt er over Osiris-Isis (de goddelijke androgyn) aan toe: ‘Men zegt dat deze vorst (Isis-Osiris) in Egypte steden heeft gebouwd, aan de overstromingen van de Nijl een einde maakte, en de landbouw, het gebruik van de wijnstok, de muziek, de sterrenkunde en de meetkunde uitvond.

 

Geheime Leer 2: 412 - 413

 

Universele Broederschap is de kerngedachte in de Theosofie

 

Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                                                                                                  

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya’s ZELF,

 een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67