Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                                                                                                  

Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap.. De zes deugden (Paramita’s) in praktijk brengen is de tweede. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 31.

 

 

 

 

                      

Citaten over de Pāramitā's 

 

De gedachte van verlichting is het doel, het praktische voortkomende uit dit doel brengt de vooruitgang in de richting van verlichting. Wat zijn de tien? * Zo is er de perfectie van geven die in de overige negen wordt gevoegd

 

Tsongkha Pa in Golden Garland of Eloquence Vol 1: 111.

 

* The Perfect Wisdom Sutra—Prajńāpāramitā

 

********

 

¨ De term Pāramitā.

¨ Tien Pāramitā's beschreven als; De zes, De zeven en De tien Paramita;s

¨ DĀNA, de sleutel van barmhartigheid en onsterfelijke liefde.

¨ SīLA, de sleutel van harmonie in woord en daad.

¨ KSHĀNTI, mild geduld dat door niets kan worden verstoord.

¨ VIRĀGA, gelijkmoedigheid tem opzichte van genot en leed.

¨ VīRYA, de onverschrokken kracht.

¨ ADHISHTHĀNA, onverzettelijke moed.

¨ DHYĀNA, waarvan de gouden poort, eenmaal geopend

¨ UPEKSHĀ, onderscheidingsvermogen.

¨ PRAJṄĀ,  de sleutel hiervan maakt van de mens een god.

¨ PRABODHA of SAMBUDDHI, ontwaken van innerlijk bewustzijn.

¨ De drie vormen van Pāramitā's

¨ De vier paden

¨ De sleutels zeven keer omdraaien.

¨ De vereniging van de Absolute en Relatieve waarheid

¨ De Vier Fundamentele Waarheden, het Edele Achtvoudige Pad en de Pāramitā’s.

· Gautema de Boeddha en de herkomst van de Prajñapāramitā’s

¨ Pāramitā's in de Theosofische literatuur.

· Selectie vertalingen uit Astasahasrika Prajnaparamita

     De perfectie van WIJSHEID in achtduizend regels of slokas (verzen)

 

 

*******

 

 

 

 

 

 

Universele Broederschap is de kerngedachte in de Theosofie