Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                                                                                                  

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya’s ZELF

Het moet duidelijk worden begrepen dat deze Paramitas niet slechts een lippendienst of een ceremoniële procedure zijn, maar de geformuleerde standaard van het dagelijks leven zijn die wordt erkend door elke serieuze student van de archaïsche wijsheidsreligie waaruit de Boeddha zijn leringen heeft getrokken en die meer of meer wordt beoefend. minder getrouw door zo'n vierhonderd miljoen aspirerende mensen.                                                                                       The Theosophical Forum – June 1936

· De term Pāramitā.

· Tien Pāramitā's beschreven als; de zes, de zeven en de tien Paramita;s

· Dāna, de sleutel van barmhartigheid en onsterfelijke liefde.

· Sīla, de sleutel van harmonie in woord en daad.

· Khsānti, mild geduld dat door niets kan worden verstoord.

· Virāga, gelijkmoedigheid tem opzichte van genot en leed.

· Vīrya de onverschrokken kracht.

· Adhisthana  onverzettelijke moed.

· Dhyāna, waarvan de gouden poort eenmaal geopend.

· Upekshā, onderscheidingsvermogen.

· Prajńā, de sleutel hiervan maakt van de mens een god.

· Prabodha of Sambuddhi, het ontwaken van innerlijk bewustzijn.

· De drie vormen van Pāramitā's.

· De vier paden.

· De sleutels zeven keer omdraaien.

· De vereniging van de absolute en relatieve waarheid.

· De Vier fundamentele waarheden, het edele achtvoudige pad en de Pāramitā’s.

· Gautema de Boeddha ontving de Prajñapāramitā's van de Mahātma's

· Selectie vertalingen uit Astasahasrika Prajńāparamita

 

               Terug menu.  

* * * * * * *

Universele broederschap is de kern van de Theosofische lering.  I  Dhanus 4243