Universele Broederschap is de kerngedachte van de Theosofie

 

We moeten rekening houden met de hele mensheid als een broederschap omdat al het gemanifesteerde is voortgekomen uit de eeuwigdurende goddelijke beginselen wat overal is, in alles is en waarin alles is en daarom de bron van alles is. Wij zullen dus alles moeten doen wat we kunnen om goed te doen voor de mensheid.

 

Dāmodar and the Pioneers of the Theosophical Movement blz. 27.

*******

Waarachtige theosofie – universele broederschap – in praktijk te brengen. H.P.Blavatsky

Universele broederschap een feit in de natuur  W.Q.Judge

Dogmatisme in de theosofie. W.Q.Judge

Het licht van het goddelijke.  Katherine Tingley

Broederschap in de Theosofische beweging.  G de Purucker

Altruďsme: de basis van onze hoop. G de Purucker

Het avontuur van broederschap   Arthur L. Conger

Koninklijke weg; het dienen van anderen   James A.Long

Signatuur van het Goddelijke   Grace F.Knoche

Omnia Vincit Amor: Liefde overwint alles  Grace F.Knoche

Occultisme en broederschap  Joop.P. Braklel

Op weg naar broederschap  Sarah Belle Dougherty

Meditatie over universele broederschap     Bas Rijken van Olst

Waardigheid van de mens en de broederschap van de volkeren  Sarvepali Hadhakrisham

Wereld in onze handen  Václav Havel

 

 

Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                                                                                                  

Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap.. De zes deugden (Paramita’s) in praktijk brengen is de tweede. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 31.

 

 

 

 

                      

Universele Broederschap is de kerngedachte in de Theosofie