Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                                                                                                  

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya’s ZELF,

 een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67

 

 

 

Vrouwelijk en mannelijk beginsel in de Esoterische lering.

 

Zodra het ongemanifesteerde Ene duaal is geworden, wordt de Kosmos door dualiteit doordrongen,

 meestal weergegeven als mannelijk en vrouwelijk, of als actief en passief, geest en materie, psyché en lichaam, positief en negatief.

 

Deze laatste uitdrukkingen hebben de voorkeur vanwege het ontbreken van persoonlijke eigenschappen. Synoniemen voor het vrouwelijke principe zijn wortel-materie, mulaprakriti, de eeuwige kosmische Maagd, de Grote Moeder, de schoot van de natuur, kosmische ark, enz.

 

Het fysieke onderscheid is een symbool voor de menselijke geest van de dualiteit; maar als we omgekeerd redeneren kunnen we heel snel in de fout vervallen om de menselijke eigenschappen van de fysieke menselijke aard toe te kennen aan hemellichamen en scheppende krachten van de kosmos, resulterend in dogmatisme en  degradatie van heilige symbolen.*

 

De mannelijke en vrouwelijke principes zijn geen entiteiten op zich maar aspecten van een eenheid; en omdat elk element is samengesteld, de woorden mannelijk en vrouwelijk zoals toegepast op elk element betekenen slechts een tijdelijke overheersing van de ene of de andere kwaliteit.

 

Nogmaals, het onderscheid is er niet een van fundamentele aard maar van relatie, zodat wat vrouwelijk is in één ding in relatie kan staan, nl het mannelijke.

 

 

Encyclopedic Theosophical Glossary. Theosophical University Press. Pasadena. CA - USA

 

*      Degeneratie heeft in vrijwel alle oorspronkelijke  esoterische filosofieën plaatsgebonden en daar door is gedegenereerd tot een religie. Toevoeging; de samenstellers.

 

 

 

            Terug menu.   Terug sectiebegin.

 

* * * * * * *

Universele broederschap is de kern van de Theosofische lering.  I  Dhanus 4243