Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                     

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya’s ZELF,

 een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67.

 

Menu.

 

Basisgedachte van de Wijsheid traditie.

De fundamentele eenheid van het bestaan, Dode stof bestaat niet, De mens als Micro kosmos is een kopie van de Macrokosmos, daarom zijn alle kosmische vermogens in de mens latent aanwezig, Zoals het innerlijke is, zo is het uiterlijke; zoals het grote is, zo is het kleine; zo boven, zo beneden; er is maar één leven en wet; en hij die dit gaande houdt is één

 

Charter Documenten.

De doelstellingen van de Theosophical Society, De brieven van H.P.Blavatsky aan de Amerikaanse conventies.

 

De Hiërarchie van Mededogen en de Stille Wachters.

De Hiërarchie van Mededogen bestaat uit Goden, Halfgoden, Boeddha’s, Bodhisattva's

en grote en nobele mensen.

De Bron van het Occultisme blz 520.  ©1990 Theosophical University Press Agency Den Haag.

 

Theosofie, de Archaïsche wijsheidleer

Altruïsme, Universele Broederschap, Het Spirituele pad.

 

Paramita’s

De term Paramita, De zes, zeven en tien pāramitā's, De tien pāramitā's beschreven ,

Drie soorten pāramitā's, De vier paden, De gouden sleutels zevenmaal omdraaien.

De Astasāhasrikā Prajńāpāramitā Gautema de Boeddha ontving de leer van de Prajńaparamita, van de Mahātma's in Shamballah.

 

De Geheime Leer

Inleiding en proloog,  Kosmische evolutie, De ontwikkeling van de Symboliek, Het Onstaan van de Mens, Menselijke evolutie,  Archaische symboliek in de wereldreligies, Referenties en Bibliografie van de Geheime Leer (Secret Doctrine) , Scheppingsverhalen in de Geheime Leer.         

 

You Tube Video presentaties.          

 

 

       

 Nederlands.          English.

 

Esoterische Filosofie

Illusie en onwetendheid, Nidāna's ,Dualiteit en Non Dualiteit, Sunyāta (de leegte)  en Pleroma (de Volheid) , Leer van de verlichting. ,Verloren zielen, en Broeders van de Schaduw, Māra de Kwaadwillende,, de Achtste sfeer en de Planeet van de Dood.

 

Esoterische sleutels en juwelen.

     De zeven sleutels in de esoterische lering en de zeven juwelen van de esoterische leringen.            

 

Theosofische Basis leringen.  (NIEUW)

De zevenvoudige mens.    Ronden en Rassen.     Cyclussen.   Evolutie  

 

                 

Interessante links

 

 

Informatie en contacten Theosofie – Noordwest.nl

 

 

* * * * * * *

Universele broederschap is de kern van de Theosofische lering.  I  Dhanus 4243   

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor amerikaanse en engelse vlaggen