Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                                                                                                  

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya’s ZELF,

 een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67

 

De Geheime Leer, een daad van mededogen.

 

Een van de grootste daden van mededogen in de moderne theosofische geschiedenis werd door de mahātma’s, de ware meesters en leiders van de theosofische beweging, verricht. Zij gaven H.P. Blavatsky de opdracht om De geheime leer samen te stellen, die ze ook gedeeltelijk aan haar ‘dicteerden’.

 

Dit enorme werk, en de aanvullende en toelichtende literatuur van HPB en haar opvolgers – in het bijzonder G. de Purucker – vormen het begin van het theoretisch onderwijs voor de drie eerste inwijdingsgraden die moeten worden doorlopen om verder te kunnen evolueren. 

 

Dit onderricht betreft de leringen over het ontstaan van ons zonnestelsel, onze planeetketen, het verschijnen van de mens op deze planeet en de mensenrassen die al zijn geweest en nog zullen komen.

 

De Purucker schrijft in Bron van het occultisme:

Er zijn zeven graden van inwijding. De eerste drie zijn scholen voor discipline en onderricht. De vierde is daarmee vergelijkbaar, maar veel grootser, want daarin begint de edele cyclus van inwijdingstraining. Het hangt uitsluitend van de mens zelf af welke vooruitgang hij boekt.  blz. 35.

Citaat; Impuls nr.78, maart 2017. Het Theosofisch Genootschap ( Pasadena)

 

          

      Terug menu.   Terug sectiebegin.

 

 

* * * * * * *

Universele broederschap is de kern van de Theosofische lering.  I  Dhanus 4243