Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                                                                                           

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya’s ZELF,

 een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67

 

Dualiteit en Non Dualiteit

 

De oorsprong van dualiteit ligt in ons denken. 

H.P.Blavatsky.

 

Parabrahm (de ene Werkelijkheid, het Absolute) is het gebied van het absolute bewustzijn,

dat is die essentie die geen enkel verband heeft met het voorwaardelijke bestaan en

waarvan het bewuste bestaan een voorwaardelijk symbool is.

Maar zodra wij in gedachten afstappen van deze (voor ons) absolute ontkenning, treedt er

Tweevoudigheid (dualiteit) op in de tegenstelling van geest (of bewustzijn) en stof, subject en

object.

 

Geest (of bewustzijn) en stof moeten echter niet als onafhankelijke werkelijkheden worden

beschouwd, maar als de twee facetten of aspecten van het Absolute (Parabrahm), die de

basis vormen van het voorwaardelijke Zijn, hetzij subjectief of objectief.

Als wij deze metafysische triade beschouwen als de wortel waaruit alle manifestatie

voortkomt, speelt de ‘grote adem’ de rol van vóórkosmische verbeeldingskracht. Deze is de

ƒons et origo van de kracht en van ieder individueel bewustzijn en verschaft de leidende

intelligentie in het omvangrijke kosmische evolutieplan.

Anderzijds is vóórkosmische wortel-substantie (Mulaprakriti) dat aspect van het Absolute, dat

aan al de objectieve gebieden van de Natuur ten grondslag ligt.

Evenals vóórkosmische verbeeldingskracht de wortel is van ieder individueel bewustzijn, is

vóórkosmische substantie de grondslag van de materie in de verschillende graden van haar

differentiatie.

 

H.P.Blavatsky in De Geheime Leer. Deel I blz. 44 - 45 © 1988 Theosophical University Press Agency.AG Den Haag.

 

 

Vraagsteller – Wanneer wordt manas tweevoudig bij zijn intrede in het brein?

 

Zodra het zich als denken begint te manifesteren. We weten allen dat een klein kind niet denkt als een volwassen mens. Geen enkel klein kind kan de prachtige toneelstukken van Shakespeare schrijven. Dat komt na verloop van tijd. Maar zodra het mentale vermogen begint te functioneren via de hersenen van het kind, wordt het tweevoudig omdat dualiteit tot dit gebied behoort.

 

Er is het hogere en het lagere. Zodra het kind begint te denken, begint het op te merken wat goed en wat verkeerd is, wat hoog en wat laag is, wat geheim of verborgen en wat openlijk of duidelijk is. Manas functioneert dualistisch zodra het kind begint te denken en dat komt omdat in onze tijdsperioden in deze vierde ronde op deze bol D manas dualistisch, op dualistische wijze, functioneert.

 

G.de Purucker in: Aspecten van de Occulte Filosofie, blz. 531.

© 1999 Theosophical University Press Agency.  Den Haag

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug menu.   Terug sectiebegin.

 

* * * * * * *

Universele broederschap is de kern van de Theosofische lering.  I  Dhanus 4243