Kerngedachten uit de Geheime Leer   II  

      

                                                                                                                                    Archaische symboliek in de wereldreligies

 

Esoterische leringen in alle heilige geschriften bevestigd. 

De Zeven donderslagen  en engelen in de Openbaring                             

De kabbalitische vier Adams

Het ‘Heilige der Heiligen’, zijn ontaarding.                                                               

Christelijke symboliek

De vele betekenissen van  de Oorlog in de hemel

De logos en satan zijn één.

Het mysterie van het getal zes

Het kruis, een latere christelijke toevoeging

De wijsheid van het goddelijke Zelf

 

Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                                                                                                  

Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap.. De zes deugden (Paramita’s) in praktijk brengen is de tweede. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 31.

 

 

 

 

                      

Universele Broederschap is de kerngedachte in de Theosofie